PRENUMERERA

Nicole Senior

Nicole Senior är Vice President of Diversity, Equity, Inclusion and Culture på Tinder. Där leder hon utvecklingen av strategier för att säkerställa att Tinders medarbetare och medlemmar behandlas i linje med DE&I. I sin tidigare tjänst som chef för Workplace Experience arbetade Nicole för en kontorsmiljö som säkerställer att alla kan göra sin  röst hörd och att kulturella skillnader omfamnas. Under den tiden skapade Nicole företagsövergripande evenemang tillsammans med ERG-grupper, inklusive Black@Tinder, Desis@Tinder, East Asians@Tinder, Latinx@Tinder, Pride@Tinder och Women@Tinder. Tidigare har Nicole jobbat med arbetsplatsupplevelsen på Dropbox, Netflix och West Elm där hon skapade fysiska utrymmen och medarbetarevenemang som främjade samarbete.

Ett av Nicoles fokusområden är att fortsätta att bidra till/verka för en stark känsla av gemenskap och tillhörighet på Tinder. Hon tror på att det är de interna kontakterna som är nyckeln till att låsa upp kreativitet och innovation för varumärket.