PRENUMERERA

Joe Ciesla

Joe Ciesla är Chief Financial Officer på Tinder där han överser den mest inkomstbringande appens finansiella, redovisnings-, investerings- och affärsanalytiska funktioner.

Före Tinder hade Joe en liknande position på OkCupid. Han har även lett strategiska utvecklingsprojekt, sammanslagningar och förvärv för Match Group genom sitt moderbolag, Interactive Corporation (IAC), där han utförde 17 förvärv och investeringar till ett sammanlagt företagsvärde på cirka 1 miljard dollar. Tidigare har Joe haft olika positioner inom drift, rådgivning och investeringar på företag inom hela teknikindustrin.

Joe har en magisterexamen i affärsadministration från Harvard Business School och gick ut med magna cum laude i nationalekonomi från Harvard College. Han bor i Los Angeles med sin fru och dotter.