PRENUMERERA
Tinder tar fajten för jämställdhet

 

Vi har en del jobb att göra.

Det här var året när vi gick ut och marscherade. När vi gjorde våra röster hörda. Ett år av kamp för rättvisa, protester och samarbete. Kvinnor världen över kämpar för lika lön, likabehandling och bättre representation. Rörelsen för respekt och jämställdhet växer i världen och blir allt starkare och mer offentlig.

Kvinnor världen över har verkligen förtjänat sin plats vid bordet. De har varit modiga när de ofta kämpat i motvind och tagit sig över alla hinder. Nu fortsätter de kampen som om ingenting har hänt. Vi älskar denna kämparanda, men avskyr verkligheten som gör kampen nödvändig.

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen skänker Tinder upp till 200 000 dollar till UN Women, ett FN-organ som jobbar för jämlikhet och för att stärka kvinnors egenmakt.

Så här kan du engagera dig:

Twittra #TinderForEquality och tagga [@Tinder](twitter.com/tinder)


  1.  

Vi skänker 100 dollar till UN Women för din räkning (upp till 200 000 dollar).


  1.  

Gå med i kampen för jämställdhet redan i dag.