PRENUMERERA
TINDER LANSERAR HBTQIA+ INKLUDERANDE UPPDATERINGAR

STOCKHOLM, JULI, 2020 – Nu meddelar Tinder, världens mest populära app för att träffa  nya människor, att funktionerna Orientation och More Gender lanseras i Sverige. Med start i  juli kommer alla svenska medlemmar att kunna dela mer information om sin sexuella  läggning samt identifiera sig utanför det binära könssystemet. 

Uppdateringarna är framtagna baserat på feedback från medlemmar samt en ny  undersökning, utförd av YouGov på uppdrag av Tinder, som visar att 46% av de som inte  identifierar sig som cispersoner önskar att appar som Tinder var mer inkluderande och  erbjöd fler och enklare alternativ för att uttrycka sin könsidentitet och sexuella läggning. 83%  av dem menar även att gamla könsnormer och en förlegad syn på sexualitet har en negativ  inverkan på deras självkänsla. Fram till idag har Tinders medlemmar endast erbjudits två  könsalternativ att välja mellan: man eller kvinna. För medlemmar som är transpersoner, eller  identifierar sig mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man har detta  inneburit en begränsning. 

”Alla förtjänar att bli och känna sig sedda och det startar med möjligheten att fullt ut kunna  vara och visa vem du är. Därför introducerar vi Orientation och More Gender”, säger Elie  Seidman, VD för Tinder. ”Våra yngre medlemmar, Generation Z, har banat väg för ett mer  inkluderande samhälle och med tanke på vår storlek vet vi att vi kan göra skillnad med vår  produkt. Vi ser fram emot att nu öppna upp dessa funktioner till fler människor världen över”. 

Under våren har Tinder samarbetat med RFSL för att ta fram och förankra dessa  uppdateringar i Sverige. Det är ett viktigt steg i arbetet att skapa en mer inkluderande tjänst  som främjar mångfald. Med Orientation och More Gender kan medlemmar själva ange det  begrepp som bäst överensstämmer med deras könsidentitet samt välja upp till tre av nio  alternativ för att beskriva sin sexuella läggning – Heterosexuell, bög, lesbisk, bisexuell,  asexuell, demisexuell, pansexuell, queer och osäker. Medlemmar kan därefter själva välja  om de vill visa sin könsidentitet och/eller sexuella läggning i sin profil. 

”Att alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, ska kunna hitta en partner känns  självklart. Vi välkomnar Tinders engagemang och det känns roligt att RFSL har varit med i  samarbetet”, säger Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL. 

Orientation och More Gender rullas ut i appen från och med juli 2020. 

Generation Z - En mer inkluderande och könsöverskridande generation I samband med lanseringen av Orientation och More Gender har Tinder genomfört en ny  undersökning, med fokus på den yngre generationens attityder och syn på könsidentiteter  och sexualitet. 45% av Generation Z (18 – 25 år) anser att det finns en högre acceptans och  öppenhet idag än tidigare, men menar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att  samhället ska bli tolerant. Dessutom anser 83% av den yngre generationen som inte  identifierar sig som cispersoner att förlegade normer kring kön och sexualitet har en negativ  inverkan på deras självkänsla och framtida möjligheter.

 

Internet är den vanligaste platsen att vända sig till, bland 18-25-åringar, för att lära sig mer  om kön, sexualitet och överskridande identiteter (47%), och många upplever att det är  betydligt lättare att utforska och vara sig själva online. 54% av dem som identifierar sig som  HBTQIA+ uppger att de identifierat sig med sitt föredragna kön/sin föredragna sexualitet  online innan de kommit ut IRL. 66% av dem menar även att de har lärt känna sig själva och  andra människor bättre med hjälp av appar och andra onlineforum och 58% känner sig mer  bekväma med att träffa nya människor genom dejtingappar eller specifika dejtingappar för  deras community. Samtidigt är det många 18-25-åringar (35%) som önskar att dejtingappar  var mer inkluderande, och efterfrågan är desto större bland dem som inte identifierar sig  som cispersoner (46%). 

Om Orientation and More Gender 

Orientation introducerades i USA, Storbritannien, Indien, Australien, Kanada, Irland och Nya  Zeeland 2019 och uppdateringen har varit väldigt uppskattad. Hittills har 62% av  medlemmarna, där funktionen har funnits tillgänglig, valt att uppdatera sina profiler och sin  sexeulla läggning på Tinder, och en av fem av de matchningar som sker idag är mellan  medlemmar som identifierar sig som queer. 

More Gender introducerades 2016 i USA, Storbritannien, Kanada, följt av Frankrike,  Tyskland, Spanien, Indien och Australien. 

De yngre medlemmarna på Tinder (18-25 år) använder Orientation mer frekvent (20%) än  de äldre generationerna. De är även mer benägna (37%) att ange fler än ett alternativ för att  beskriva sin sexuella läggning och ”osäker och heterosexuell” är den kombination som just  nu är mest populär bland yngre personer. 

Tinder planerar därutöver att lansera Orientation och More Gender på alla sina marknader med undantag från de länder som har specifika lagar gällande könsidentiteter. Tinder hämtar  information från ILGA Worlds senaste rapporter för att avgöra vart någonstans i världen  funktionerna ska etableras. Mer information om detta hittar du här.  

Hur funkar det? 

Under ”redigera information” lägger du enkelt till mer information om din sexuella läggning  eller könsidentitet. Där väljer du sedan vad du vill ska vara synligt i din profil. För nya  medlemmar är även dessa val nu en del av uppstartsprocessen när du skapar din Tinder profil. I Discovery-inställningarna kan du även välja att synas i de sökningar som bäst  överensstämmer med din könsidentitet och se personer med samma sexuella läggning först.  

Om Traveler Alert 

I samband med introduktionen av Orientation och More Gender 2019 lanserades även Traveler Alert internationellt. Det är en funktion skapad för att skydda och informera  HBTQIA+ medlemmar på Tinder om risken att använda dejtingappar i de nästan 70 länder  som fortfarande har diskriminerande lagar som kriminaliserar HBTQIA+ personers status. 

För mer information vänligen kontakta:  

Tinder@isobar.com 

Presskontakt för Tinder i Sverige

 

Om Tinder 

Tinder lanserades på ett collagecampus 2012 och är idag världens mest populära app för att  möta nya människor. Appen har fler än 340 miljoner nedladdningar och finns tillgänglig i 190  länder samt på över 40 olika språk. Under det första kvartalet 2020 hade Tinder nästan 6  miljoner medlemmar och var den snabbast växande appen globalt utöver mobila  speltjänster. 

Om RFSL 

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och  intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s  målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi personer som för alla andra i samhället.  

Presskontakt: +46 723305024 (presstelefon) press@rfsl.se