PRENUMERERA
Alla har #RightToLove

 

Låt oss stödja Equality Act och få ett slut på hbtq-diskrimineringen.

Vi anser att alla har rätt att leva som de vill och älska den de vill. Tänk om du inte fick hålla hand offentligt, gå till din favoritbar, få ett jobb eller hyra en lägenhet på grund av din sexuella läggning. Det är enkelt att glömma att saker och rättigheter som vi tar för givna varken är självklara eller permanenta.

Tills vi lever i en värld där sexuell läggning aldrig är ett brott, där alla relationer erkänns och respekteras och där alla kön behandlas lika, så måste vi agera.

Equality Act, som har godkänts av representanthuset i USA, är en lag som förbjuder diskriminering utifrån sexuell läggning och könsidentitet när det gäller anställningar och boende och skyddar flera andra medborgerliga rättigheter.

”Diskriminering i alla dess former bryter mot Tinders grundläggande värderingar. Vi anser att alla ska ha samma rättigheter. Genom att uppmana våra miljoner medlemmar att visa sitt stöd och agera hoppas vi åstadkomma verklig förändring för hbtq-communityn”, säger Tinders vd Elie Seidman.

 

Gör vad du kan för att stödja Equality Act

Amerikaner: Skicka ett e-postmeddelande till din senator med Human Rights Campaigns verktygskit på nätet.

 

Kom till Slide for Pride

24 juni – Flatiron Plaza, NYC

I dag avtäckte vi en PRIDE Slide i NYC som ingår i 50-årsjubileet av Stonewallupproret. Om du befinner dig i närheten, är du välkommen att rida på en regnbåge och visa ditt stöd för Equality Act. För varje åktur bidrar Tinder med 10 dollar till Human Rights Campaign för att stödja den goda saken ännu mer.

Länka communityn till goda ändamål

Den här sommaren stödjer vi även hbtq-communityn genom att erbjuda gratis marknadsföring för ideella organisationer som arbetar för social, politisk och kulturell jämställdhet och acceptans bland alla kön, identiteter och läggningar. Du hittar mer information och ansöker här.